SOFOKLES Koning Oidipous

Theo van de Vliet vertaalde deze klassieke tragedie op een verfrissende, spannende manier.
Het klassieke metrum van zes jamben is vervangen door ritmisch proza, zodat verwrongen Nederlandse constructies worden vermeden.
Het boekje is ook handig als vertaalhulp voor leerlingen en studenten, aangezien het Grieks op de voet wordt gevolgd.

ISBN 9080447595 3e druk 78 pgs.  € 14,40 / 7,50 (E-boek)
Te bestellen bij boekhandel en uitgeverij


nbestellen