next

SENECA Oedipus
SENECA Trojaanse vrouwen
MINORSERIE
MAIOR SERIE
WAAR EENS TROJE LAG
HOMEROS ODYSSEE + ATL. THEORIE
HOMEROS I ODYSSEE
HOMEROS III DE ATLANTISCHE THEORIE
HOMEROS II  ILIAS
DIODORUS SICULUS