PLUTARCHUS

LYCURGUS, NUMA,
TIBERIUS EN GAIUS GRACCHUS,
AGIS, KLEOMENES,
SERTORIUS, EUMENES,
isbn 9789076792194; 292 pgs. met kaarten en afbeeldingen  Ä 24,30

Synopsis:
Dit zevende deel van de Biografieën van Plutarchus van Chaironeia (46-120 n.C.) bevat acht interessante levensbeschrijvingen:
Lycurgus, Numa, Eumenes, Sertorius, Agis, Kleomenes, Tiberius en Gaius Gracchus.
Lycurgus speelt een hoofdrol, omdat de latere Spartaanse koningen Agis en Kleomenes met hun revoluties teruggrepen op de oude instellingen van Lycurgus.
Zijn biografie is van uitzonderlijk belang voor onze kennis over de politieke en sociale structuur van Sparta.
Oude Romeinse tradities, feesten en wetten worden veelal herleid tot de legendarische, bijna mythische figuur van Numa.
Eumenes speelde een grote rol in de voortdurende oorlogen na de dood van Alexander de Grote.
Sertorius is van belang voor onze summiere kennis van Spanje in de Romeinse tijd,
terwijl de Gracchen met hun landhervormingen en andere wetten het gehele Romeinse staatsbestel op de kop hebben gezet
en de opmaat vormden voor  de burgeroorlogen in de eerste eeuw v.C.

Inleidingen van deel VII