PLUTARCHUS

Perikles, Alkibiades, Coriolanus, Fabius Maximus, Artoxerxes

isbn 9789076792507, 255 pgs.  prijs  22,60Dit vijfde deel van de reeks (Parallelle) Biografieën van Plutarchus van Chaironeia (46-120 n.C.) bevat de levensbeschrijvingen van
Perikles, Alkibiades, Fabius Maximus, Coriolanus en Artoxerxes.
De grote staatsman Perikles die Athene na de Perzische Oorlog tot grote macht en welvaart bracht had negatieve kanten,
zijn adoptiefzoon Alkibiades had er echter meer. Desondanks waren beide mannen bij vlagen in Athene buitengewoon populair.
Fabius Maximus geldt als de grote tegenpool van de agressieve Hannibal. Door zijn beleid van treuzelen en louter verdedigen wist hij Rome voor de ondergang te behoeden.
Coriolanus, die minstens zoveel kwaliteiten als Fabius bezat raakte echter door woede en gekrenkte trots bevangen, waardoor hij zijn vaderland in grote ellende dompelde.
Met de Perzische koning Artoxerxes schetst Plutarchus de barbarij van vreemde heersers en de wreedheid die aan het hof daar heerste:
een grote tegenstelling met de cultuur van Griekenland.
Alle biografieën zijn weer doorspekt met anekdotes en interessante verhalen.