PLUTARCHUS

MARIUS, SULLA, ARATOS, LYSANDER, PYRROS

Dit vierde deel van de reeks (Parallelle) Biografieën van Plutarchus van Chaironeia (46-120 n.C.)
bevat de levensbeschrijvingen van Marius, Sulla, Pyrros, Lysander en Aratos.
Plutarchus geeft een dramatisch verslag van het gevaar van de invallen van Kimbren
en Teutonen en het begin van de Romeinse burgeroorlogen in de eerste eeuw v.C.:
de strijd  tussen Marius en Sulla. Aan de Griekse zijde staan deze keer Pyrros,
de man die het rond 200 de Romeinen zeer moeilijk maakte  en bekend is geworden
door zijn Pyrrosoverwinningen; Lysander, Spartaans generaal en staatsman die een
eind maakte aan de hegemonie van Athene rond 400 en Aratos, leider van de
Achaïsche Bond, die ondanks de druk van Macedonië de Peloponnesos een tijd
lang onafhankelijk wist te houden.isbn 97890-76792-170   288 pgs. Prijs:  23,50

bestellen