Plutarchus

Dion, Brutus, Demetrios en Marcus Antonius

265 pagina's met kaartjes en verklarende platen
prijs: Ä 23,20
isbn 978-9076792792156
 Kleopatra Basileia (koningin)

Dit derde deel van de reeks (Parallelle) Biografieën van Plutarchus van Chaironeia (46-120 n.C.)
bevat de levensbeschrijvingen van Marcus Antonius, Brutus, Dion en Demetrios.
Plutarchus geeft via de karakterbeschrijvingen van zijn hoofdpersonen
een dramatisch tijdsbeeld van de Romeinse burgeroorlogen in het laatste deel
van de eerste eeuw v.C., van de ontwikkelingen van de dictatuur op Sicilië rond 350
en van de eindeloze oorlogen tussen de opvolgers van Alexander de Grote rond 300 v.C.


Bestellen